Politica de confidentialitate

Preambul

Colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre. Facem asta tocmai ca parte a modului în care desfășurăm activitățile prin care susţinem comunitaţile din zonele defavorizate. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele sau sondajele noastre sau pentru a primi briefingurile/newsletterele noastre sau care lucrează pentru noi sau cu noi. Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Asociaţia “Aura Ion” colectează și utilizează datele personale.

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la Asociaţia”Aura Ion”. Prin urmare, ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Cum sunt definite datele personale?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , de identitate economică, culturală sau socială.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, donatori, alte persoane care contactează și vizitează auraion.ro și reprezentanții acestora, potențiali angajați, voluntari, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin acest site precum celorlalte date personale pe care  Asociaţia “Aura Ion” colectează prin email sau evenimente offline.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care  Asociaţia “Aura Ion” colectează și utilizează datele dvs. personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor
 • categoriile de date cu caracter personal pe care  Asociaţia “Aura Ion” le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui Asociaţia “Aura Ion” datele personale

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii cu  Asociaţia “Aura Ion”, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară  Asociaţia “Aura Ion”. Astfel,  Asociaţia “Aura Ion” utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un donator “Aura Ion”:

1.1. Furnizarea de informații despre Asociaţia “Aura Ion”

Asociaţia “Aura Ion” utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea “Aura Ion”, rapoartele anuale sau transparența financiară.

1.2. Comunicare

Asociaţia “Aura Ion” utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea  Asociaţia “Aura Ion”, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante.  Asociaţia “Aura Ion” se bazează în acest caz pe acceptarea statutului Asociaţiei “Aura Ion” ca temei pentru prelucrare.

1.3 Trimiterea de newslettere

Asociaţia “Aura Ion” poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Asociaţia “Aura Ion”, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul “dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la info@auraion.ro.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter

2.1. Furnizarea de informații despre activitatea “Aura Ion”

Asociaţia “Aura Ion” utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, calls to action, sondaje sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare

Asociaţia “Aura Ion” utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele  Asociaţia “Aura Ion”, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante . De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3 Trimiterea de newslettere

Asociaţia “Aura Ion” poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea Asociaţiei “Aura Ion”, proiecte, comunicatele de presă ale Asociaţiei “Aura Ion”, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la info@auraion.ro.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

3. Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al / pentru  Asociaţia “Aura Ion”

3.1. Menținerea relației noastre contractuale

Asociaţia “Aura Ion” utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală care vine în sprijinul activităţii noastre.  Asociaţia “Aura Ion” se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare

Asociaţia “Aura Ion” utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de susţinere a copiilor cu afecțiuni grave și a familiilor acestora. 

Asociaţia “Aura Ion” se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener al Asociaţiei “Aura Ion”

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne mentine relaţia contractuală cu partenerii noştri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de susţinere a copiilor cu afecțiuni grave și a familiilor acestora.

De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Asociaţiei “Aura Ion”, de obicei de către dvs.

5. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Asociaţiei “Aura Ion”, și anume protejarea acestor spații, active și personal. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

6. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, www.auraion.ro, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus,  Asociaţia “Aura Ion” poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică Asociaţia “Aura Ion”. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care  Asociaţia “Aura Ion” este obligată din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Asociaţia “Aura Ion” în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Asociaţiei “Aura Ion” de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs.,  Asociaţia “Aura Ion” vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Asociaţiei “Aura Ion”).

Dacă oferiți  Asociaţiei “Aura Ion” datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care  Asociaţia “Aura Ion” intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Asociaţiei “Aura Ion”.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa info@auraion.ro.

DREPTURILE DVS.

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit dsau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la  Asociaţia “Aura Ion”, Str. Făgăraş Nr. 9-13, Ap. 8, Et. 4, Sector 1, București, sau prin trimiterea unui e-mail către noi la info@auraion.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 24 mai 2018. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul  Asociaţiei AuraIon.

Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare

Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Asociația Aura Ion sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Continutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Asociație Aura Ion sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a Asociație Aura Ion sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, va informăm că Asociația Aura Ion își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea Site-ului

Asociația Aura Ioni acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

 • Cu excepția imaginilor persoanelor din Site, puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
 • Nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri fără acordul în scris al Asociație Aura Ion.;
 • Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Asociație Aura Ion;
 • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Asociața Aura Ion va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății Asociație Aura Ion să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Protecţia datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația Aura Ion are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

În acest sens, Asociația Aura Iona fost înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub nr. 6228/ din 17/03/2016

Scopul colectării datelor este desfășurarea activităților în cadrul proiectelor descrise în categoria Impact > Proiecte din cadrul site-ului www.auraion.ro, respectiv întocmirea de studii și analize asupra nevoilor de instruire, precum și pentru trimiterea pe email de informații cu privire la noile activități ale Asociație Aura Ion.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru derularea corespunzătoare a activităților proiectelor. Refuzul dvs. determină neincluderea Dvs. în grupul țintă al proiectului și deci nu vă oferă posibilitatea de a beneficia de serviciile pe care proiectul le ofera membrilor grupului țintă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajați ai Asociație Aura Ion cu drept de acces, autoritatea judecatorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată la sediul Asociației Aura Ion.

5. Lipsa garanţiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. Asociația Aura Ion sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Asociația Aura Ion nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Asociația Aura Ion. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori. Asociația  Aura Ion nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Făra a se limita la cele mai sus menţionate, Asociația Aura Ion îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, Asociația Aura Ion nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Asociației Aura Ioni.

8. Utilizare cookie-uri

Pentru a îmbunătăţi serviciile şi interacţiunea vizitatorilor cu website-ul nostru, acest site foloseşte cookie-uri. Astfel, la accesarea www.auraion.ro se colectează informaţii cum ar fi adresele IP ale vizitatorilor, paginile şi perioada când au fost accesate, durata vizitelor etc. Navigarea pe paginile web ale site-ului înseamnă acordul Dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor în concordanţă cu informaţiile prezentate.

Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi nu pot identifica personal utilizatorii de internet.

Pentru statistici folosim serviciile Google Analytics, ce intră sub incidenţa politicii de confidenţialitate Google. Nu suntem responsabili de eventualele modificări sau condiţii în politica de confidenţialitate Google ce vă pot leza drepturile.

Dacă nu sunteţi de acord cu cele prezentate mai sus, vă rugăm să închideţi această pagină web.

9. Revizuiri ale acestor Conditţi de Utilizare

Asociația Aura Ion poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţa Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Asociația va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Asociației să destăinuie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Asociația, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii facute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera Asociația răspunzatoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Asociației drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizaţi acest site pe propria responsabilitate. Asociația Aura Ion, nici afiliaţii, directorii sau managerii, nici agenţii săi sau terţii implicaţi în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conţinutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau alta modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

10. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Cookie policy

Informațiile prezentate mai jos își propun să ofere utilizatorilor mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și gestionarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.auraion.ro.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai bună atunci când navighează pe site, precum și pentru a oferi servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.

Cookie-urile oferă proprietarilor site-ului un feedback important privind modul în care vizitatorii navighează pe site-urile web, astfel încât aceste site-uri web să fie mai eficiente și mai accesibile.

Ce este un „cookie”?

Un „internet cookie” (cunoscut și sub numele de „cookie de browser”, „cookie HTTP” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier cu dimensiuni mici, format din litere și numere care este stocat pe computerul sau telefon de pe care utilizatorul accesează internetul.

Un cookie este format din două părți: numele și conținutul (sau valoarea). Mai mult decât atât, durata de viață a unui modul cookie este limitată. Din punct de vedere tehnic, numai serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat cu acel server web.

Cookie-urile în sine nu necesită date personale pentru a fi utilizate și, în majoritatea cazurilor, nu identifică utilizatorii de internet.

Există două categorii principale de cookie-uri. Cookie-urile de sesiune sunt create temporar în subfolderul browserului dvs. în timp ce vizitați un site Web. După ce părăsiți site-ul web, acesta este șters. Fișierele cookie “persistente” rămân în subfolderul browserului dvs. și sunt activate din nou odată ce vizitați site-ul web care a creat respectivul modul cookie. Un cookie persistent rămâne în subfolderul browser-ului pentru perioada setată în fișierul cookie-ului.

Care este durata de viață a unui modul cookie?

Durata de viață a unui modul cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. După cum am menționat mai sus, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu se păstrează după ce utilizatorul părăsește site-ul web, în ​​timp ce alte cookie-uri sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv. Cu toate acestea, modulele cookie pot fi șterse de un utilizator în orice moment, din setările browserului.

Ce sunt cookie-urile terță parte?

Unele secțiuni de conținut de pe site-uri noastre pot fi furnizate prin terțe părți / furnizori (de exemplu, un videoclip). Astfel de terțe părți pot plasa aceste cookie-uri pe site-ul web (numite „module cookie terță parte”, deoarece acestea nu sunt plasate de către proprietarul site-ului). Furnizorii terți trebuie, de asemenea, să respecte reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului web.

Ce cookie-uri folosește acest site?

Site-ul nostru utilizează următoarele tipuri de module cookie:

Cookie-urile YouTube – pe anumite pagini ale site-ului, videoclipurile au fost postate pe canalul YouTube securizat. Modulele cookie sunt instalate numai pe computerul dvs. numai când redați acest videoclip.

Cookie-urile Google Analytics – aceste module cookie furnizează informații anonime / agregate despre locul în care vă aflați și despre activitatea de pe site. Acestea monitorizează modul în care vizitatorii navighează prin site și cum au ajuns la el. Acest lucru este folosit pentru a vedea cifrele totale (nu individuale) despre tipurile de conținut pe care le folosesc cei mai mulți utilizatori sau despre ce ar putea fi o problemă pentru navigarea pe site.

Cookie-urile Google AdWords – aceste cookie-uri ne ajută să administrăm mai bine site-ul nostru prin analizarea comportamentului vizitatorilor noștri online. De exemplu, aceste cookie-uri pot urmări conversiile de la anumite linkuri de pe site. Astfel, un cookie poate fi generat în computerul unei persoane atunci când face clic pe un anumit link dintr-un anunț. Aceste date sunt valoroase pentru noi, deoarece ne permit să ajungem mai bine la public și ne arată cum să oferim vizitatorilor noștri conținut mai relevant.

Adaptați setările browserului la cookie-uri

Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți stabili un termen lung de expirare pentru istoricul navigării. Dacă partajați computerul, vă recomandăm să setați browserul să șterge datele de navigare de fiecare dată când închideți browserul.

Cum pot opri cookie-urile?

Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta automat cookie-urile.

Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele cookie sau pentru a alerta utilizatorul atunci când modulele cookie sunt trimise către dispozitiv.

Este important să rețineți că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-urile pot face anumite secțiuni dificil de vizualizat și de utilizat.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi găsite de obicei în secțiunile „opțiuni” sau în „preferințe” din setările browserului.

Pentru a înțelege aceste setări, utilizați opțiunea „ajutor” din setările browserului.